Päämääränä vaikuttavat ja laadukkaat palvelut

Syömishäiriökeskuksessa nähdään tärkeäksi aktiivinen syömishäiriöihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö. Vain tutkimuksen ja jatkuvan kehittämisen kautta voidaan taata vaikuttavat ja tulokselliset syömishäiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneet palvelut. Perehdymme jatkuvasti uusimpaan syömishäiriöihin liittyvään tutkimukseen seuraamalla alan tieteellisiä julkaisuja ja osallistumalla seminaareihin ja konferensseihin Suomessa ja maailmalla. Teemme myös yhteistyötä muiden syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneiden yksiköiden kanssa ympäri maailmaa.

Syömishäiriökeskuksessa toteutetaan myös omaa seurantatutkimusta hoidon vaikuttavuudesta. Kehitämme jatkuvasti hoitomalliamme tutkimustiedon ja arjesta saatujen kokemusten avulla. Myös palautteella on keskeinen merkitys toimintatapojemme kehittämisessä. Olemme mukana useissa kirjahankkeissa, ja tekstejämme on julkaista erilaisissa alan lehdissä. Pyrimme vaikuttamaan syömishäiriöihin erikoistuneiden palvelujen kehittymiseen myös maanlaajuisesti, minkä vuoksi osallistumme aktiivisesti syömishäiriöihin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näemme yhteistyön myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tärkeäksi. Syömishäiriökeskus onkin ollut mukana useissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja kehittämishankkeissa.

Tutkimus ja kehitys

Syömishäiriökeskuksen seurantatutkimus – TreatED – Treatment, assessment and follow-up of eating disorder patients

Tutkimme hoitomme vaikuttavuutta ja kehitämme hoitomallejamme jatkuvasti. TreatED-tutkimuksen avulla keräämme tietoa syömishäiriöistä, syömishäiriöihin sairastuneista ja heidän paranemisprosesseista. Tarjoamme kaikille Syömishäiriökeskuksen asiakkaille mahdollisuutta osallistua tutkimukseen. Osallistumisestasi on välitöntä hyötyä sekä meille että sinulle. Antamiesi vastausten perusteella muodostettu profiilisi antaa tietoa sinulle ja auttaa meitä yksilöllisen hoitosi suunnittelussa. Osallistumalla autat muita syömishäiriöön sairastuneita. Tutkimukseen kuuluu hoidon alussa ja lopussa tehtävä arviointi sekä seuranta 1-3 vuotta hoidon päättymisestä.

Tutkimusprojektin yhteistyökumppaneita ovat Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) Tukholmassa, Fredrika-klinikka Pietarsaaressa sekä Itä-suomen yliopisto. Tutkimuksesta vastaavat toiminnanjohtaja Pia Charpentier ja kehityspsykologian tohtori Rasmus Isomaa.

Oletko kiinnostunut yhteisistä tutkimus- ja kehittämishankkeista?

Lähetä viesti sähköpostitse osoitteeseen  
1.2.2017