Allmänt

Allmänt

På vård- och rehabiliteringsenheten erbjuder vi ätstörningsvård åt unga och vuxna som är i behov av vård dygnet runt. Vår nedre åldersgräns är 13 år, vi har ingen övre gräns. Vårt mål är att hjälpa dig bli frisk på helhetsmässig nivå och därmed är vårdtiden i medeltal 0.5-2 år. Vårdens innehåll och längd planeras på basen av individuella behov. I början av vårdperioden erbjuds ett intensivt stöd och vartefter tillståndet förbättras förflyttas ansvaret allt mer till patienten. När vårdperioden närmar sig sitt slut förflyttas tyngdpunkten mot att klara de dagliga utmaningarna i den egna livsmiljön.

Vården bygger på en individuellt utformad behandlingsplan som genomförs i samarbete med dina egenvårdare. De mångsidiga grupperna på avdelningen utnyttjas aktivt. Du får träffa en näringsterapeut och fysioterapeut en gång i veckan. Vården och rehabiliteringen omfattar även enskild terapi på basen av dina individuella behov.

På vår nya, hemtrevliga och trivsamma vård- och rehabiliteringsenhet har du ett eget rum och som gemensamma utrymmen finns till exempel ett träningskök, ett vardagsrum för samvaro och grupputrymme. En utbildad kock tillreder mångsidig mat av god kvalité i vårt eget kök.

På vår vård- och rehabiliteringsenhet arbetar ett mångsidigt team bestående av professionella inom vård och terapiarbete. Du har tillgång till specialläkare i psykiatri, sjukskötare, fysioterapeut och näringsterapeut. Den somatiska uppföljningen är utkontrakterad till Diacor och Pikkujätti. Vårt arbete styrs av en vård- och rehabiliteringsmodell som baserar sig på forskning och lång erfarenhet.

Vård- och rehabiliteringsmodell

Vår vårdmodell är uppbyggd för att passa alla former av ätstörningar samt alla faser och olika svårighetsgrader av en ätstörning. Vi är redo att ta tag i situationer där både insjuknad, anhöriga och andra vårdenheter har gett upp hoppet.

Stöd till familj och anhöriga under avdelningsvården

Stöd till familj och anhöriga under avdelningsvården

Ätstörningar berör ofta hela familjen och andra närstående. Familj och närstående kan också ha en mycket betydelsefull roll i att stöda patienten och därmed bidra till att vården lyckas. Det är ofta mycket tungt för familjemedlemmar och närstående att stöda den insjuknades tillfrisknande. För att vården skall lyckas och för att närstående skall orka med sin viktiga roll har vi på Ätstörningscentrum flera stödåtgärder att erbjuda.

Frågor och svar

Frågor och svar

Blev du och fundera över något gällande vården? Du kan hitta svaret på din fråga bland frågor och svar eller så kan du ringa avdelningen och ställa frågor som känns viktiga för dig. Vi berättar gärna mer.

Bilder från avdelningen

Mer information om avdelningen samt kösituation

Du får mer information om avdelningen och kösituation genom att ringa avdelningsskötarna Susanna Sloan och Minna Maisalmi 040 – 412 2976


5.9.2017