Pia Charpentier

Pia Charpentier

  Verksamhetsledare
  Psykolog
  Psykoterapeut (VET), kognitiv psykoterapi (FPA-behörighet)
  Arbetat med ätstörningar sedan år 1995
  Skrivit 4 böcker om ämnet samt artiklar
  Skolningar för professionella om t.ex. ätstörningarnas psykologi och att bemöta och vårda en ätstörningspatient
  Arbetsfokus: terapiarbete och konsultation för arbetssamfund, sjukhus och vårdanstalter för att hjälpa personer som lider av ätstörningar
  Pias passion är att utveckla ätstörningsvården. Personer med lång och utmanande väg

Stefan Schalin

Stefan Schalin

  Specialläkare i psykiatri
  Klinisk erfarenhet av ätstörningar både på avdelning och inom öppen vård sedan 1998
  Arbetsfokus: Utlåtanden, remisser, medicinering
  Språk: svenska/finska/engelska

Julia Backman

Julia Backman

  Sjukskötare (AMK)
  Projektarbetare på Livslust-projektet
  Arbetat på Ätstörningscentrum på vård- och rehabiliteringsenheten sedan år 2010, påbörjat arbete inom den öppna vården år 2016
  Via sitt arbete på avdelning har Julia fått mycket erfarenhet av ätstörningsvardagen och hur man bäst genomför stödande åtgärder vid måltider
  Arbetsfokus: förebyggande arbete med unga, patientmottagning samt rådgivningstelefon
  Språk: svenska/finska

Ira Zetterborg

Ira Zetterborg

  Sjukskötare (AMK)
  Projektarbetare på Livslust-projektet
  Arbetat på Ätstörningscentrum sedan år 2005, både på avdelningen och inom den öppna vården
  Arbetsfokus: förebyggande arbete med unga, patientmottagning samt rådgivningstelefon
  Språk: svenska/finska/engelska

Riikka Viljanen

Riikka Viljanen

  Legaliserad näringsterapeut, ETM
  Arbetat med ätstörningar sedan år 1989
  Arbetsfokus: ätstörningar, normalisering av ätande, kontroll över vikt och ätande, näringsvård för personer med känslig mage, idrott och kost
  Mottagning enskilt eller för familjen
  Språk: finska/svenska/engelska

Iida Viitasalo

Iida Viitasalo

  Fysioterapeut, specialiserad i psykofysisk fysioterapi
  Utbildad massör och idrottsmassör
  Arbetsfokus: ätstörningar, identifiering av känslor och känsloreglering med hjälp av kroppsliga metoder, kroppsbild, ångestbemästring och stresshantering, ett hälsofrämjande förhållande till motionerande, sömnsvårigheter, ångest- och spänningstillstånd
  Individuella besök, fysioterapigrupper, föreläsningar
  Språk: finska/engelska

Helena Nenonen

Helena Nenonen

  Sjukskötare, specialområde psykiatri
  En vidsträckt klinisk erfarenhet av ätstörningar sedan år 1987 både på avdelning och inom öppen vård
  Arbetsfokus: helhetsmässig ätstörningsvård inom öppna vården, handledning för föräldrar/närstående, konsultation, bantare samt BED-patienter, personer som lider av tvångssymptom, depression och ångest
  Helena har specialintresse för Mindfulness, lösningsfokuserat arbete samt litteratur

Lea Attila

Lea Attila

  Sjukskötare, specialiserad i inre medicin och kirurgi
  Arbetat på vård- och rehabiliteringsenheten på Ätstörningscentrum sedan 2006. Började arbeta på terapienheten år 2017.
  Lång erfarenhet av arbete med personer som insjuknat i ätstörningar samt familjer som drabbas. Stark somatisk kunskapsbas.
  Arbetsfokus: finskspråkig rådgivningstelefon,mottagning för personer som insjuknat i en ätstörning, familjemöten inklusive handledning och stöd för anhöriga
  Familjearbete som specialintresse
  Språk: finska/engelska

Annukka Ruska

Annukka Ruska

  Legaliserad näringsterapeut, TTM
  Erfarenhet av ätstörningsvård både på avdelning och poliklinik sedan år 2005
  Arbetsfokus: Ätstörningar, övrigt rubbat ätbeteende, övervikt, kost hos idrottare
  Specialintresse för BED, näringsterapi riktat till idrottare samt etiskt baserad specialkost
  Möjlighet till patientmottagning i Salo
Elina Gambardella

Elina Gambardella

  Sjukskötare, psykiatri som specialområde
  NLP-skolning (neurolingvistisk programmering, NLP-coach/trainer)
  IPT-terapiskolning (interpersonell terapi)
  Olika skolningar inom beröringsterapi
  I utbildning till kognitiv psykoterapeut
  Lång erfarenhet av ätstörningsvård i Finland och utomlands, sedan 1998. Erfarenhet av både avdelningsvård, arbete som biträdande avdelningsskötare samt terapiarbete och coaching inom lågtröskel-verksamhet bl.a. som företagare
  Arbetsfokus: Helhetsmässig och resursbaserad vård av unga och vuxna som lider av en ätstörning med hjälp av terapeuttiska samtal, neurolingvistisk programmering, interpersonell terapi och mindfulness. Också föräldrar är välkomna.
  Språk: finska/engelska

Är du fundersam över din situation eller vill du veta mera?

Ring den kostnadsfria rådgivningstelefonen 050 522 0077


10.9.2017