Att påbörja vården på Ätstörningscentrum

Alla som lider av någon form av ätstörning, har problem med vikten eller med sitt ätande är välkomna till Ätstörningscentrum. Du behöver inte ha någon ätstörningsdiagnos. Vi behandlar även personer med ångestsyndrom, depression och tvångssyndrom, trots att de inte har problem med ätandet.

Om du är orolig över din eller en närståendes situation, kan du ringa den svenskspråkiga rådgivningstelefonen på numret 050 522 0077. Du behöver inte veta vilken typ av hjälp du eller din närstående behöver. Vi bedömer situationen och kan rekommendera hur det lönar sig att gå vidare.

Terapiayksikkö

Terapi och övriga polikliniska tjänster

Våra patienter kan få vård på egen bekostnad, med hjälp av FPA, med hjälp av egen försäkring eller remiss och betalningsförbindelse. Alla alternativ beskrivs närmare nedan.

På egen bekostnad

Du kan påbörja poliklinisk vård hos oss genom att ringa oss på numret 050 522 0077 och boka en tid. Tider brukar finnas senast påföljande vecka och om du ringer i början av veckan kan du få en tid till och med samma vecka. Ifall du har möjlighet att själv betala vården krävs inga andra åtgärder för att komma igång.

FPA ersättning

Om du har en privat försäkring, som ersätter psykiatrisk vård hos en sjukskötare, psykolog eller psykiater, behöver du en betalningsförbindelse från ditt försäkringsbolag innan vården inleds.

Försäkring

Om du har en privat försäkring, som ersätter psykiatrisk vård hos en sjukskötare, psykolog eller psykiater, behöver du en betalningsförbindelse från ditt försäkringsbolag innan vården inleds.

Remiss och betalningsförbindelse

Du kan höra dig för om din kommun har möjlighet att bevilja en betalningsförbindelse för öppen vård vid Ätstörningscentrum. I detta fall behöver man betalningsförbindelsen förrän vården kan komma igång. Beroende på kommunen är det överläkaren eller verksamhetschefen som beviljar betalningsförbindelsen. För detta behövs oftast en remiss från en läkare.

Palvelut ammattilaisille

Rehabiliterings- och vårdenheten

Till avdelningen kommer man vanligtvis med kommunens eller centralsjukhusets betalningsförbindelse eftersom vi är en del av kommunens vårdkedja. Man kan även vårdas med EU:s betalningsförbindelse eller bekosta vården själv. För betalningsförbindelsen behöver du en remiss till Ätstörningscentrum av din vårdande läkare samt en betalningsförbindelse från överläkaren eller verksamhetschefen inom ditt sjukvårdsdistrikt.

Du är varmt välkommen att besöka Ätstörningscentrum även om din betalningsförbindelse ännu inte är beviljad. Du får diskutera med skötare och höra av våra patienter hurdan vården är.

Mer information får du av våra avdelningsskötare Susanna Sloan och Minna Maisalmi per telefon 040 412 2976.

Usein kysytyt kysymykset

Vem ska man vända sig till?

Om du misstänker att du har en ätstörning eller upptäcker problem med ätande eller viktkontroll och bestämmer dig för att uppsöka hjälp hos oss, kan du ringa vår rådgivningstelefon på nummer 050 522 0077 och boka en tid. Det lättaste sättet att komma igång är att boka en tid. Du är varmt välkommen och med låg tröskel. Ingen diagnos eller remiss behövs. Tveka inte om det är något du funderar över, utan ta kontakt. Vid behov hjälper vi dig att anhålla om en betalningsförbindelse. Om du behöver en remiss för betalningsförbindelse, försäkring eller psykoterapi ersatt av FPA, kan läkaren vid Ätstörningscentrum göra en bedömning och skriva de utlåtanden som behövs. För detta kan du boka en tid, ingen remiss behövs.

Du kan också börja med att kontakta en läkare eller sjukskötare som du redan har gått hos, eller som det är lätt att få en tid till. Det kan vara till exempel skolhälsovårdaren eller – läkaren, arbetshälsovårdaren eller arbetsplatsläkaren. Berätta om din situation och dina önskemål angående vården, och be om en remiss till en läkare som kan skriva de intyg som behövs.

Vill du veta mer?

Ätstörningscentrums kostnadsfria rådgivningstelefon: 050 522 0077


6.9.2017