Man kan ha problem med ätande som inte uppfyller kriterierna på en ätstörning och inte kan anses bero på en sjukdom. Den centrala är upplevelsen av att man har problem som relateras till ätande.

Exempel på dylika problem med ätande är så kallad jojobantning, sötsug, beroende av mat som anses vara ohälsosam, selektivt ätande, rädsla för nya matsorter och ortorexi, det vill säga tvångsmässigt behov att äta och/eller leva hälsosamt. Ortorexi är en typ av ätstörningsproblem som diskuterats flitigt under de senaste åren. Ortorexi, eller en tvångsmässigt hälsosam livsstil, räknas inte som en officiell ätstörning, men kan i allvarliga fall klassas som atypisk anorexi. Bakom ett strikt hälsosamt ätande finns ofta samma typ av tankar om den egna kroppen som finns bakom anorexin.

Gemensamt för olika former av problem med mat och ätande är att de försvårar livet, orsakar lidande och är svåra att ta sig ur på egen hand. Den som har problem med ätandet upplever ofta att man är ensam med sina problem. Man har kanske provat många olika sätt att bli fri från problemen, men har inte hittat något som fungerar.

6.9.2017