Ätstörningar kan leda till övervikt, men enbart övervikt är i sig ingen ätstörning. Övervikt kan ändå förorsaka hälsomässiga problem samt försämra det psykiska välmåendet och livskvaliteten. Professionell hjälp kan bli nödvändig för att bantningen skall lyckas och välmående ökas.

Gränsen för övervikt går officiellt vid BMI 25 (kg/m2). Det finns många orsaker till övervikt. Vanligtvis har övervikten kommit smygande under många års tid, som en följd av att man ätit för mycket och felaktigt. Ständiga bantningsförsök med fokus på för knappt ätande kan också leda till övervikt. Bantningskurerna följs ofta av återgång till tidigare rutiner och vikten stabiliseras varje gång litet högre. Det beror sällan på att bantningen misslyckas, utan att bantningsmetoden inte är gynnsam. Övervikt kan också uppkomma som en följd av att personen hanterar svåra känslor genom att äta. Denna form av ätande är ofta förknippad med hetsätningsproblematik och kan ha tvångsmässiga drag. Ibland spelar maten en central roll i personens liv, t.ex. som hobby, som ett sätt att koppla av eller för att fira olika händelser.

6.9.2017