Vid hetsätningsstörning (Binge Eating Disorder, BED) lider man av okontrollerbara och tvångsmässiga hetsätningsattacker. Hetsätningsstörningar är allmänna bland vuxna, men förekommer också i viss utsträckning hos unga. Hetsätningen kan uppträda i form av attacker eller i form av utdraget ätande under dagens lopp, nästan utan avbrytningar. Ofta slukar man maten och slutar först när magen är obehagligt full. Ätandet utlöses vanligtvis inte av hunger, utan exempelvis av ett starkt begär efter mat, av svåra känslor eller av att man ser något ätbart. Hetsätningen är ofta förknippad med skamkänslor och därför äter man helst ensam. Efter ätandet kommer ofta känslor av besvikelse, ånger och nedstämdhet. Vanligtvis hör inte kräkning till hetsätningsstörning.

6.9.2017