Vad är ätstörningar?

Ätstörningar indelas i olika diagnoser på basen av de symptom som uppvisas. De vanligaste ätstörningarna är anorexi och bulimi. Även … Fortsätt läsa Vad är ätstörningar?