Atypisk ätstörning har ett vilseledande namn eftersom den egentligen är den mest vanliga formen av en ätstörning. De flesta som lider av ätstörningar uppfyller inte alla diagnostiska kriterier på anorexi, bulimi eller annan definierad ätstörningsdiagnos. Då kan man få diagnosen atypisk ätstörning. Den insjuknade kan till exempel ha symptom av anorexi men utan den viktnedgång som anorexidiagnosen förutsätter. Exempelvis kan man också ha typiska symptom på bulimi med hetsätning och uppkastning men mer sällan eller i kortare avsnitt än vad bulimidiagnosen förutsätter.

Allmänna symptom på en atypisk ätstörning kan vara kontinuerligt tänkande på mat, rubbad känslorelation till mat och ätande samt stora variationer i ätbeteendet mellan svält, hetsätning och normalt ätande. Vid en atypisk ätstörning kan den insjuknades situation vara lika svår som vid anorexi eller bulimi och det kan försvåra livet på samma nivå. Av diagnosen atypisk ätstörning kan man alltså inte dra slutsatsen att sjukdomen är mildare eller mindre intensiv vård alltid skulle räcka till. Vården planeras alltid med tanke på individuella symptom. Ofta vårdas atypiska ätstörningar med samma principer som övriga ätstörningar.

6.9.2017