Anorexi

Anorexi eller anorexia nervosa är en allvarlig och mångfacetterad sjukdom. Anorexi uppkommer vanligtvis i 12-18-års-åldern. Största delen av de insjuknade är flickor, men anorexi förekommer också bland pojkar. Typiska första symptom är minskat matintag och ökad viktkontroll.

I början av sjukdomsprocessen mår man vanligtvis relativt bra, vilket ofta leder till att sjukdomen ofta fortgår i det fördolda – även för den som håller på att insjukna. Efter en tid sjunker vikten, ångesten tilltar och det blir allt svårare att äta. Sociala situationer kan upplevas jobbiga och den insjuknade blir allt mer tillbakadragen. Hos kvinnor uteblir menstruationerna och benbyggnaden blir skörare. Även håret blir tunnare, man får hål i tänderna, huden försämras och händer och fötter blir blåaktiga och kalla. Koncentrationsförmågan försämras och irritationströskeln sjunker vartefter svälttillståndet förvärras. Vissa försöker använda tvångsmässig träning som ett sätt att kontrollera ångesten och reglera vikten.