ÄtstörningarÄtstörningar indelas i olika diagnoser på basen av de symptom som uppvisas. De vanligaste ätstörningarna är anorexi och bulimi. Även hetsätningsstörning (Binge Eating Disorder/BED) räknas som en ätstörning. I diagnosklassificeringen beskrivs också ätstörningar utan närmare specifikation (ätstörning UNS), där symptomen visar sig mera sällan eller där något drag saknas från den så kallade egentliga diagnosen. Diagnosen i sig berättar inte hela sanningen om en ätstörning. På Ätstörningscentrum tänker vi till exempel att vikten inte är den enda mätaren på ätstörningens svårighetsgrad. En patient med normalvikt eller övervikt kan ha en lika svår och allvarlig situation som en patient med undervikt.

Med en ätstörning menas en fortgående störning i ätbeteendet, som förorsakar en betydande nedsättning i den fysiska eller psykosociala funktionsförmågan. Ätstörningar kan förstås som en psykosomatisk sjukdom som går ut på att begränsa ätandet samt där vikten och kroppen har en central betydelse för självkänslan. Även problem med ätande och/eller tränande, som inte uppfyller några diagnostiska kriterier kan orsaka skada för hälsan och funktionsförmågan. Exempel på detta är ortorexi.

Hos oss får du individuell hjälp med dina problem och din situation. Du behöver inte ha en diagnos och kriterierna på en ätstörning behöver inte uppfyllas. Bekanta dig vid våra tjänster och ta kontakt.

Anorexi

Anorexi eller anorexia nervosa är en allvarlig och mångfacetterad sjukdom. Anorexi uppkommer vanligtvis i 12-18-årsåldern.

Bulimi

Insjuknandet börjar ofta med ett missnöje med sig själv och den egna kroppen samt ett upplevt behov att gå ner i vikt.

Hetsätningsstörning (BED)

Vid hetsätningsstörning (Binge Eating Disorder, BED) lider man av okontrollerbara och tvångsmässiga hetsätningsattacker.

Atypisk ätstörning

Atypisk ätstörning har ett vilseledande namn eftersom den egentligen är den mest vanliga formen av en ätstörning.

Övriga problem med ätande

Problem med ätande är en personlig och individuell upplevelse.

Övervikt

Ätstörningar kan leda till övervikt, men enbart övervikt är i sig ingen ätstörning.

Vill du veta mer eller är du fundersam över din situation?

Ring den kostnadsfria rådgivningstelefonen (050 522 0077)


6.9.2017