Sedan år 2012 har vi samarbetat med Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne för att utveckla tjänster relaterade till ätstörningsvård på svenska.

Våren 2017 fick projektet ett mer beskrivande namn, Livslust-projektet.

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar, diskussionsgrupper samt utredningsperioder. Vi finns även till för föräldrar. Inom projektet kan man träffa sjukskötarna Julia Backman eller  Ira Zetterborg, näringsterapeut Riikka Viljanen och psykiater  Stefan Schalin. Projektet erbjuder 5 kostnadsfria besök i  utredningssyfte varefter vi tillsammans planerar eventuell fortsatt  vård.

I samarbete med Folkhälsan har vi skapat en film om mat och kroppsbild, och här hittar du diskussionsunderlag och bildkort.

Man når oss på rådgivningstelefonen: 050 522 0077 eller genom att använda Livslust-projektets kontaktformulär nedan.

27.1.2022