Sedan år 2012 har vi samarbetat med Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne för att utveckla tjänster relaterade till ätstörningsvård på svenska.

Våren 2017 fick projektet ett mer beskrivande namn, Livslust-projektet. Projektets huvudsakliga syften är att förebygga ätstörningsrelaterade problem samt erbjuda specialiserad ätstörningsvård med låg tröskel.

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar, diskussionsgrupper samt utredningsperioder. Vi finns även till för föräldrar. Inom projektet kan man träffa sjukskötarna Julia Backman eller Ira Zetterborg och/eller näringsterapeut Riikka Viljanen. Projektet erbjuder 3 kostnadsfria besök i utredningssyfte varefter vi tillsammans planerar eventuell fortsatt vård.

Man når oss på rådgivningstelefonen: 050 522 0077 eller per e-post: eller .

11.9.2017