Kontaktuppgifter

Adresser:

Terapienheten:
Malmbågen 5, 2. våningen, 00700 Helsingfors

Vård- och rehabiliterngsenheten:
Malms handelsväg 26, 00700 Helsingfors

Telefonnummer:

Rådgivningstelefon: 050 522 0077
  Må-to kl: 9–16
  Fre kl: 9–14

Vård- och rehabiliteringsenheten: 040 412 2976

E-post:

 

Terapienheten:

Vård- och rehabiliteringsenheten:

Terapienheten

Terapiayksikkö
Vi erbjuder mångsidiga polikliniska tjänster och terapi utgående från dina behov.

Läs mer

Vård- och rehabiliteringsenheten

vard-och-rehabiliteringsenheten
På vård- och rehabiliteringsenheten vårdar vi unga och vuxna ätstörningspatienter som är i behov av dygnet runt-vård. Vårt mål är helhetsmässigt tillfrisknande. Vårdens innehåll och längd planeras alltid på basen av individuella behov.

Läs mer

Tjänster till professionella

För professionella
Ätstörningscentrum erbjuder mångsidiga tjänster till professionella som arbetar med ätstörningar eller övriga professionella i behov av ätstörningsinformation. Vi erbjuder arbetshandledning, konsultation och skolning.

Läs mer

Kontaktblankett