Ätstörningsvård, rehabilitering och terapi med värme och yrkesskicklighet

Ätstörningscentrum är en enhet specialiserad på ätstörningsvård, rehabilitering och terapi. Ätstörningscentrum erbjuder vård för alla typer av ätstörningar, oberoende av svårighetsgrad eller i vilket skede sjukdomen befinner sig. Vi behandlar alla former av ätstörningar som till exempel anorexi, bulimi och hetsätningsstörning. Vi erbjuder också hjälp och stöd till dem som lider av en lindrigare ätstörning. Det kan vara frågan om att man har en begränsad diet eller att man på ett överdrivet sätt kontrollerar vikten. Om du har problem med kroppsångest, övervikt och behöver hjälp med viktkontroll, kan du också vända dig till oss. Hos oss får du ett individuellt bemötande och tillsammans funderar vi på hur du bäst kan gå vidare. Vårt mångprofessionella expertteam finns till ditt förfogande.

Ätstörningscentrum ägs av den ideella föreningen Elämän Nälkään ry och leds av föregångaren inom ätstörningsvården i Finland, Pia Charpentier. Målet är att erbjuda helhetsmässig och högklassig vård till alla som har problem med ätandet. Vi är Finlands första privata, icke vinstbringande klinik som är specialiserad på behandling av patienter med ätstörningar. Och du har vår kunskap och erfarenhet till ditt förfogande. Vårt sätt att arbeta grundar sig på många års erfarenhet, terapimodeller baserade på vetenskaplig forskning samt på en rehabiliterings- och vårdmodell som är under ständig utveckling och som baserar sig på den senaste informationen.

Vi erbjuder mångsidiga tjänster till dem som är oroade över sina egna eller sin närståendes problem med ätandet samt konsultationstjänster för professionella inom branschen. Läs mera om ätstörningar, bekanta dig vid våra tjänster och ta kontakt!

  Finlands första privata ätstörningsklinik
  Ingen remiss eller diagnos behövs för att få vård hos oss

Våra värden

  Respekt av patienten
  Stödande av självständighet
  Vårdintensitet, kontinuitet och helhetsmässighet baserad på individuella behov
  Engagerad, motiverad och kunnig personal

Vill du veta mer eller är du fundersam över din situation?

Ring vår kostnadsfria rådgivningstelefon


Terapienheten

Terapiayksikkö
Vi erbjuder mångsidiga polikliniska tjänster och terapi utgående från dina behov.

Läs mer

Vård- och rehabiliteringsenheten

vard-och-rehabiliteringsenheten
På vård- och rehabiliteringsenheten vårdar vi unga och vuxna ätstörningspatienter som är i behov av dygnet runt-vård. Vårt mål är helhetsmässigt tillfrisknande. Vårdens innehåll och längd planeras alltid på basen av individuella behov.

Läs mer

Tjänster till professionella

För professionella
Ätstörningscentrum erbjuder mångsidiga tjänster till professionella som arbetar med ätstörningar eller övriga professionella i behov av ätstörningsinformation. Vi erbjuder arbetshandledning, konsultation och skolning.

Läs mer

Vad är ätstörningar?

Vad är ätstörningar?
I allmänhet avser man att en ätstörning innebär en kontinuerlig störning i ätbeteendet som orsakar betydlig skada till den fysiska hälsan eller psykosociala funktionsförmågan.

Läs mer