Hur kommer man in på vård- och rehabiliteringsenheten?

Till avdelningen kommer man vanligtvis med kommunens eller centralsjukhusets betalningsförbindelse eftersom vi är en del av kommunens vårdkedja. Man kan även vårdas med hjälp av EU:s betalningsförbindelse eller bekosta vården själv. För betalningsförbindelsen behöver du en remiss till Ätstörningscentrum av din vårdande läkare samt en betalningsförbindelse från överläkaren eller verksamhetschefen inom ditt sjukvårdsdistrikt. Dygnspriset på vård- och rehabiliteringsavdelningen är 660 € (prislista).

Remiss

Vill du hänvisa din patient till avdelningsvård på en enhet som är specialiserad på vård av ätstörningar? Lättast går det att ordna genom att du ringer våra avdelningsskötare på numret 040 412 2976. Vi frågor alla nödvändiga frågor per telefon. Ifall du vill göra en skriftlig remiss, är det bra att inkludera följande:

  Basuppgifter: namn, födelsetid, adress, kontaktuppgifter
  Beskrivning av ätstörningen: vilken form av ätstörning, ätbeteendet, centrala symptom, svårighetsgrad av symptomen
  Vikt, längd och BMI
  Viktkurva
  Psykiskt tillstånd (t.ex. sinnesstämning, tvångssymptom, självskadebeteende, aggressivitet)
  Fysiskt tillstånd
  Abnormaliteter i undersökningsresultat (t.ex. laboratorieprover, EKG)
  Övriga diagnoser
  Ätstörningens inverkan på funktionsförmågan (studier, arbete, människorelationer)
  Medicinering
  Användning av rusmedel
  Tidigare vård
  Livshändelser eller trauman som möjligen har påverkat utbrytandet av ätstörningen och patientens tillstånd
  Den insjuknades tankar om att påbörja vården hos oss
  Familjesituation och i vilken grad familjen understöder vården

Dessa frågor ställer vi även om du ringer oss.

Mer information om patientplatser, hur man hänvisar patienter till oss och om betalningsförbindelser

Du får mer information av våra avdelningsskötare Minna Maisalmi och Aino Peltonen på numret 040 412 2976.


6.9.2017