Skolning

Med hjälp av skolningar kan man förbättra förståelsen för ätstörningar och trygga goda vårdresultat. I huvudsak står vår verksamhetsledare Pia Charpentier för våra skolningar. Pia är erfaren och har ordnat otaliga skolninga i Finland och runtom i världen. Sjukskötarna Ira Zetterborg och Julia Backman erbjuder kostnadsfria föreläsningar riktade till elever och lärare samt föräldrar och professionella inom olika områden.

Med hjälp av skolningar kan man förbättra förståelsen för ätstörningar och trygga goda vårdresultat. Vår verksamhetsledare Pia Charpentier har stått för otaliga skolningar i Finland och runtom i världen. Man kan beställa Pia och tala om till exempel:

  Ätstörningarnas psykologi – varför insjuknar man och vem insjuknar?
  Öppen och sluten vård för ätstörningar
  Vård av allvarligt sjuka ätstörningspatienter
  Känsloreglering och ätstörningar
  Betydelse och uppbyggande av vårdrelationen
  Utvecklande av vårdmodell för ätstörningar
  Kognitiv psykoterapi och ätstörningar
  Ätstörningar och övervikt

På skolningarna behandlas ämnet på praktisk nivå och därmed kan man direkt ta informationen i användning. Pia kan även bygga upp skolningshelheter på basen av önskemål då man kan beakta frågor och ärenden som är speciellt aktuella i arbetssamfundet. I skolningen kan det även ingå arbetshandledning då man behandlar ämnet via patientfall.

Förfrågan om kostnadsfria föreläsningar till skolor och övriga läroinrättningar kan riktas till e-postadressen info@syomishairiokeskus.fi

Alla våra skolnings- och föreläsningshelheter kan i mån av möjlighet anpassas enligt önskade teman. Vi kan bygga upp helheter som motsvarar olika sorters behov.

Vill du veta mer om skolningarna?

Kontakta rådgivningstelefonen (050-522 0077).


6.9.2017