Våra arbetshandlednings- och konsultationstjänster är riktade till professionella som arbetar med ätstörningar. Vi erbjuder:

  personlig arbetshandledning
  grupparbetshandledning
  seminarier för arbetssamfund
  studiebesök hos oss på Ätstörningscentrum

Arbetshandledning kan till exempel handla om att bearbeta svåra känslor som kan uppstå i patientarbetet och när man kommer i kontakt med ätstörningsproblematik. Arbetshandledningen kan ordnas som enskilda konsultationsmöten eller regelbundet. Till arbetssamfund kan vi erbjuda konsultationsseminarier och information on ätstörningar.

På ett studiebesök har man möjlighet att bekanta sig med Ätstörningscentrums utrymmen och få konkret information om ätstörningar. Kontakta Minna Maisalmi för att ordna ett studiebesök (förnamn.efternamn@syomishairiokeskus.fi).

Vill du veta mer om våra arbetshandlednings- och konsultationstjänster?

Ring den kostnadsfria rådgivningstelefonen (050 522 0077).


6.9.2017