Arbetshandledning och konsultation

Våra arbetshandlednings- och konsultationstjänster är riktade till professionella som arbetar med ätstörningar.

Skolning

Med hjälp av skolningar kan man förbättra förståelsen för ätstörningar och trygga goda vårdresultat. I huvudsak står vår verksamhetsledare Pia Charpentier för våra skolningar. Pia är erfaren och har ordnat otaliga skolninga i Finland och runtom i världen. Sjukskötarna Ira Zetterborg och Julia Backman erbjuder kostnadsfria föreläsningar riktade till elever och lärare samt föräldrar och professionella inom olika områden.

Att hänvisa en patient till oss

Haluatko lähettää potilaasi osastohoitoon syömishäiriöihin erikoistuneeseen yksikköön?

Vill du veta mer?

Kontakta rådgivningstelefonen (050-522 0077).


6.9.2017