Effektivitet och kvalitet som målsättning

Ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete gällande ätstörningar ses som mycket viktigt vid Ätstörningscentrum. Endast genom forskning och kontinuerlig utveckling kan vi erbjuda effektiv ätstörningsvård med goda resultat. Vi uppmärksammar all ny ätstörningsrelaterad forskning och deltar i konferenser och seminarier i Finland och runtom i världen. VI samarbetar även med andra ätstörningsspecialiserade vårdenheter.

För att utvärdera hur effektiv vården är gör vi egna uppföljningsstudier vid Ätstörningscentrum. Vårdmodellen uppdateras ständigt utgående från nya forskningsresultat och från dagliga erfarenheter med patienterna. Feedback spelar en viktig roll i utvecklingen av arbetsmetoderna.

Vi deltar i olika bokprojekt och våra texter publiceras i flera tidskrifter. Vi strävar efter att utveckla ätstörningstjänsterna i hela landet och deltar därför i den samhälleliga diskussionen om ätstörningar. Samarbete med universitet och yrkeshögskolor värderas också högt och Ätstörningscentrum har varit med i flera avhandlings- och utvecklingsprojekt.

Tutkimus ja kehitys

Ätstörningscentrums uppföljningsstudie – TreatED – Treatment, assessment and follow-up of eating disorder patients

Vi uppföljer vårdens effektivitet och utvecklar våra vårdmodeller hela tiden. Med hjälp av TreatED samlar vi in information om ätstörningar, personer som insjuknat och deras tillfriskningsprocesser. Vi erbjuder alla våra patienter en möjlighet att delta i forskningen. Ditt deltagande gynnar oss men även dig. På basen av dina svar får vi en profil av dig vilket hjälper då vi bygger upp din vårdhelhet. Genom att delta hjälper du andra som lider av ätstörningar. I forskningen ingår en bedömning i början och slutet av vården och uppföljning 1-3 år efter avslutad vård.

Inom forskningen samarbetar vi med Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) i Stockholm, Fredrikakliniken i Jakobstad och Östra Finlands universitet. Forskningen leds av verksamhetsledare Pia Charpentier i samarbete med Rasmus Isomaa, doktor i utvecklingspsykologi.

Är du intresserad av gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt?

Skicka e-post till adressen  
6.9.2017