Ruotsinkieliset nettisivut

Våra svenskspråkiga hemsidor uppdateras. Svenskspråkig information hittar du på vår nyt hemsida.

Du kan rikta dina frågor till oss på rådgivningstelefonen 050 522 0077. Du kan även skicka e-post till våra svenskspråkiga arbetare Ira Zetterborg och Julia Backman () eller till vår infopost ().