Oppaita urheiluvalmentajille

Oppaassa I kerrotaan urheilijoiden häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä ja sen riskeistä ja oppaassa II annetaan käytännön vinkkejä ja työkaluja siihen, millaisiin asioihin valmentajien olisi hyvä kiinnittää huomiota urheilijan syömiskäyttäytymisessä. Olemme erikseen koonneet käytännön työkalut valmentajalle omaksi dokumentiksi.

Oman Elämänsä Urheilija
Valmentajat ovat tärkeässä roolissa urheilijoiden häiriintyneen syömisen ennaltaehkäisemisessä, tunnistamisessa ja hoitoon ohjaamisessa. Apukeinona tässä valmentajat voivat hyödyntää Oman Elämänsä Urheilija -projektin valmentajaoppaita. Myös muiden urheilijoiden lähipiiriin kuuluvien kannattaa oppaisiin tutustua (Maria Heikkilä, Elintarviketieteiden tohtori, Oman Elämänsä Urheilija -projektipäällikkö Syömishäiriökeskus)

Haluatko kuulla lisää tai mietityttääkö tilanteesi sinua?

Puhelinnumero: +358406195333 ma-pe 9-15