Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut ovat suunnattu syömishäiriöiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Tarjoamme:

  yksilötyönohjausta
  ryhmätyönohjausta
  seminaaripäiviä työyhteisölle sekä
  ammattihenkilöiden opintokäyntejä ja vierailuja Syömishäiriökeskuksessa

Työnohjaus voi olla esimerkiksi potilastapauksien tai syömishäiriön kohtaamiseen liittyvien tuntemusten käsittelyä. Työnohjaus voidaan järjestää yksittäisinä konsultaatiotapaamisina tai säännöllisenä ja prosessiluonteisena. Työyhteisöille järjestettävissä seminaaripäivissä työyhteisö voi saada konsultaatiota omiin potilastapauksiin, mutta myös lisää ymmärrystä syömishäiriöistä yleensä.

Ammattihenkilöiden opintokäynneillä pääsee tutustumaan Syömishäiriökeskuksen tiloihin ja saa konkreettista tietoa syömishäiriöistä ja niiden hoidon erityispiirteistä. Ota yhteyttä sähköpostitse Minna Maisalmeen tai Aino Peltoseen opintokäynnin järjestämiseen liittyvissä asioissa (etunimi.sukunimi@syomishairiokeskus.fi).

Haluatko kuulla lisää työnohjaus- ja konsultaatiopalveluistamme?

Soita ilmaiseen palvelevaan puhelimeen (040 411 5481).


1.2.2017