Miten kuntoutus- ja hoitoyksikköön?

Kuntoutus- ja hoitoyksikköömme tullaan tavallisimmin kunnan tai keskussairaalan maksusitoumukselle, sillä toimimme osana kuntien hoitoketjuja. Lisäksi Kuntoutus- ja hoitoyksikköön voi tulla EU:n maksusitoumuksella tai itse maksavana. Maksusitoumusta varten tarvitaan hoitavalta lääkäriltä lähete Syömishäiriökeskukseen ja oman alueen terveydenhuollon ylilääkäriltä tai tulosyksikön johtajalta maksusitoumus hoidon aloittamiseksi. Kuntoutus- ja hoitoyksikön vuorokausihinta on 660 € / vrk (hinnasto).

Lähete

Haluatko lähettää potilaasi osastohoitoon syömishäiriöihin erikoistuneeseen yksikköön? Helpoiten se onnistuu soittamalla osastonhoitajillemme numeroon 040 412 2976. Me kysymme puhelimessa tarvittavat tiedot. Mikäli haluat tehdä kirjallisen lähetteen, niin lähetteeseen on hyvä kirjata seuraavat asiat:

  Perustiedot: nimi, syntymäaika, osoite, yhteystiedot
  Syömishäiriön kuvaus: sairauden muoto, syömiskäyttäytyminen, keskeiset oireet, oireiden vaikeus
  Paino, pituus ja BMI
  Painonkehitys ja -muutokset
  Psyykkinen vointi (esim. mieliala, pakko-oireet, itsetuhoisuus, aggressiivisuus)
  Fyysinen terveydentila
  Tutkimuksissa ilmenneet poikkeavuudet (liite laboratoriotutkimuksista, EKG:sta jne.)
  Muut diagnoosit
  Syömishäiriön vaikutus toimintakykyyn (opiskelu, työ, ihmissuhteet)
  Lääkitys
  Päihteiden käyttö
  Aikaisemmat hoidot
  Tiedossa olevat elämäntapahtumat tai traumat, joilla on mahdollisesti vaikutus syömishäiriöön ja potilaan vointiin
  Sairastavan ajatukset hoitoon tulemisesta
  Perhetilanne ja perheen tuki hoidolle

Näitä asioita kysymme myös, kun soitat potilaastasi meille.

Lisätietoa potilaspaikkatilanteesta, potilaan lähettämisestä ja maksusitoumuksista

Lisätietoja saat Kuntoutus- ja hoitoyksikön osastonhoitajilta Minna Maisalmi ja Aino Peltonen numerosta 040 412 2976.


1.2.2017