Koulutukset

Koulutukset ovat tärkeitä syömishäiriöiden ymmärtämiseksi ja tuloksellisen hoidon takaamiseksi. Toiminnanjohtajamme Pia Charpentier on pitänyt lukuisia koulutuksia ja seminaaritilaisuuksia Suomessa ja maailmalla. Tässä esimerkkejä millaisista aiheista Pian voi pyytää puhumaan:

  Syömishäiriöiden psykologia – miksi sairastutaan ja kuka sairastuu?
  Syömishäiriöiden avo- ja osastohoito
  Vakavasti sairaiden syömishäiriöisten hoito
  Tunnesäätely syömishäiriöiden hoidossa
  Hoitosuhteen merkitys ja rakentaminen
  Syömishäiriöiden hoitomallin kehittäminen
  Syömishäiriöiden kognitiivinen psykoterapia
  Syömishäiriöt ja ylipaino

Koulutuksissa aiheita käsitellään hyvin käytännönläheisesti, joten tieto on helposti siirrettävissä heti käytäntöön. Pia toteuttaa koulutustoiveita myös tilaajan yksilöllisten tarpeiden mukaan huomioiden esimerkiksi työryhmää akuutisti askarruttavat aiheet. Koulutukset voivat sisältää myös työnohjauksellisia osuuksia, joissa asioita käsitellään tilaajan potilastapausten kautta.

Pian lisäksi sairaanhoitajat Ira Zetterborg ja Julia Backaman tarjoavat koulutusluentoja. Iran ja Julian tarjoamat luennot ovat tilaajalle maksuttomia ja ne voidaan pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi erilaisina kokonaisuuksina. Kokonaisuuksia ovat esimerkiksi:

  Kouluissa pidettävät luennot kehonkuvasta, kehoihanteista, terveellisestä syömisestä ja liikunnasta sekä syömishäiriöistä.
  Luennot psykologiaan perehtyville oppilaille syömishäiriöistä, syömishäiriöiden psykologiasta ja hoidosta.
  Vanhemmille, opettajille ja ammattilaisille suunnatut luennot syömishäiriöiden tunnistamisesta ja hoitoon hakeutumisesta.

Kaikkien koulutuksiemme ja luentojemme kokonaisuuksia voidaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan täydentää. Voimme lisäksi räätälöidä kulloistenkin tarpeiden mukaisen koulutuksen huomioiden erilaisia ammattialoja, kuten fysioterapia ja hoitotyö.

Haluatko kuulla lisää koulutuksista?

Ota yhteyttä palvelevaan puhelimeemme (040-411 5481).


1.2.2017