Pia Charpentier

Pia Charpentier

  Toiminnanjohtaja
  Psykologi
  Psykoterapeutti (VET), kognitiivinen psykoterapia (Kela-pätevyys).
  Työskennellyt syömishäiriöiden parissa vuodesta 1995 alkaen.
  Kirjoittanut aiheesta 4 kirjaa, useita kirjojen lukuja sekä artikkeleita
  Koulutukset ammattilaisille mm. syömishäiriöiden psykologiasta, kohtaamisesta ja hoidosta
  Työn kohteet: Terapiatyö sekä työnohjaukset työyhteisöille, sairaaloille ja hoitolaitoksille syömishäiriöitä sairastavien auttamiseksi
  Intohimona on syömishäiriöiden hoidon kehittäminen. Erityisesti sydäntä lähellä ovat pitkään sairastaneet ja vaikeasti oireilevat, joiden paranemistaival on takkuinen ja haastava.

Stefan Schalin

Stefan Schalin

  Psykiatrian erikoislääkäri
  Kliininen kokemus syömishäiriöistä sekä osastolla että avohoidossa vuodesta 1998 alkaen
  Työn kohteet: Lausunnot, lähetteet, lääkityksen arviointi ja seuranta
  Kielet: ruotsi/suomi/englanti

Helena Nenonen

Helena Nenonen

  Sairaanhoitaja, erikoisalana psykiatria
  Yhtäjaksoinen kliininen kokemus laaja-alaisesti syömishäiriöistä vuodesta 1987 alkaen sekä osastolla että avohoidossa.
  Työn kohteet: kaikkien syömishäiriöiden laaja-alainen avohoito, vanhempien/läheisten ohjaukset, vaativat konsultaatiot, laihduttajat ja BED-potilaat sekä pakko-oireista, masennuksesta ja ahdistushäiriöistä kärsivien hoito
  Mielenkiinnon kohteina Mindfulness, ratkaisukeskeisyys sekä positiivinen uteliaisuus laajasti alan kirjallisuuteen

Lea Attila

Lea Attila

  Sairaanhoitaja, erikoistunut sisätauteihin ja kirurgiaan
  Työskennellyt Syömishäiriökeskuksessa kuntoutus-ja hoitoyksikössä vuodesta 2006. Aloitti työskentelyn terapiayksikössä vuonna 2017.
  Pitkä työkokemus syömishäriöön sairastuneiden ja heidän perheidensä parissa. Vahva somaattinen tietotaito.
  Työn kohteet: palveleva puhelin, syömishäiriöön sairastuneiden yksilötapaamiset, perhetapaamiset sekä läheisten ohjaus ja tukeminen
  Mielenkiinnon kohteena perhetyö
  Kielet: suomi/englanti

Riikka Viljanen

Riikka Viljanen

  Laillistettu ravitsemusterapeutti, ETM, kognitiivisen lyhytterapian lisäpätevyys
  Työskennellyt syömishäiriöiden parissa vuodesta 1989 osasto- ja avohoidossa
  Myötätuntokeskeisen terapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä psykofyysisen psykoterapian opintoja.
Kirjoja syömishäiriöiden hoidosta sekä ammattilaisille että syömishäiriötä sairastaville ja heidän läheisilleen.
  Tapaamisten aiheet: syömishäiriöiden koko kirjo (anoreksia, bulimia, BED, tunnesyöminen, epätyypilliset syömishäiriöt, ARFID jne.), syömisen ja painon hallinta, herkän vatsan ravitsemushoito, kasvisruokavaliot, liikuntaravitsemus, tunteiden säätely, kehonkuva, itsemyötätunto
  Ravitsemusohjaus ja terapeuttiset keskustelut
  Yksilö- ja perhetapaamiset, ryhmät, luennot
  Kielet: suomi/ruotsi/englanti

Iida Viitasalo

Iida Viitasalo

  Fysioterapeutti (AMK), erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan
  Koulutettu hieroja/urheiluhieroja
  Syömishäiriöt, tunteiden tunnistaminen ja säätely kehollisin menetelmin, kehonkuva, ahdistuksen- ja stressinhallintakeinot, terveyttä edistävä liikuntasuhde, unihäiriöt, jännittyneisyys- sekä kipuoireistot.
  Yksilötapaamiset, fysioterapiaryhmät, luennot
  Kielet: suomi/englanti

Tällä hetkellä ei aikoja varattavissa.

Julia Backman

Julia Backman

  Sairaanhoitaja (AMK)
  Projektityöntekijä Livslust-projektissa
  Työskennellyt Syömishäiriökeskuksessa Kuntoutus- ja hoitoyksikössä vuodesta 2010, aloitti työskentelyn avohoidon puolella vuonna 2016
  Osastolla työskentely antanut kokemusta syömishäiriöiden arjesta sekä ruokailujen tukemisesta
  Työn kohteet: Ennaltaehkäisevä työ nuorten parissa, yksilötapaamiset ja ruotsinkielinen palveleva puhelin
  Kielet: ruotsi/suomi

Ira Zetterborg

Ira Zetterborg

  Sairaanhoitaja (AMK)
  Projektityöntekijä Livslust-projektissa
  Työskennellyt Syömishäiriökeskuksessa vuodesta 2005 sekä osastolla että avohoidossa
  Työn kohteet: : Ennaltaehkäisevä työ nuorten parissa, yksilötapaamiset ja ruotsinkielinen palveleva puhelin
  Kielet: ruotsi/suomi/englanti

Annukka Ruska

Annukka Ruska

  Laillistettu ravitsemusterapeutti, TTM
  Kokemusta syömishäiriöpotilaiden hoidosta osastolla ja poliklinikalla vuodesta 2005 alkaen
  Työn kohteet: Syömishäiriöt, häiriintyneen syömisen eri muodot, painonhallinta, urheilijoiden ravitsemusongelmat
  Mielenkiinnonkohteina BED, urheilijoiden ravintovalmennus ja eettiset erityisruokavaliot
  Mahdollisuus vastaanottoon myös Salossa
Elina Gambardella

Elina Gambardella

  Sairaanhoitaja, erikoisalana psykiatria
  NLP-koulutus (neurolingivistinen ohjelmointi, NLP-coach/trainer)
  IPT-terapiakoulutus (interpersoonallinen terapia)
  Useita kosketushoitojen koulutuksia
  Kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa
  Pitkäaikainen kokemus syömishäiriöstä ja niiden hoidosta Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1998 alkaen. Kokemusta osastohoidosta ja apulaisosastonhoitajana toimimisesta sekä terapia- ja coach-työstä matalan kynnyksen palveluissa mm. yrittäjänä
  Mielenkiinnon ja työn kohteina: Syömishäiriötä sairastavien nuorten ja aikuisten kokonaisvaltainen ja voimavarakeskeinen hoito terapeuttisen keskustelun, neurolingvistisen ohjelmoinnin, interpersoonallisen terapian ja tietoisuuden taitojen avulla. Vanhemmat myös tervetulleita
  Kielet: suomi/englanti
Siiri Korpiniitty

Siiri Korpiniitty

  Sairaanhoitaja (AMK)
  Vankka kokemus erilaisten syömishäiriöiden hoidosta sekä osastotyössä että avohoidossa
  Osaamisalueita myös mm. mielialahäiriöiden, ahdistuneisuuden ja pakko-oireiden hoito
  Työn kohteita: yksilö -ja perhetapaamiset, palveleva puhelin ja neuvonta, Oman Elämänsä Urheilija – projektia ja urheilijan hoitomallia koskevat yhteydenotot
  Mielenkiinnon kohteina: tunnesäätelyn tukeminen, mindfulness, luovat menetelmät, kehittämistyö
  Kielet: suomi, englanti

Mietityttääkö tilanteesi sinua tai haluatko kuulla lisää?

Soita ilmaiseen palvelevaan puhelimeen 040-4115481


1.2.2017