Terapiayksikkö

Tarjoamme monipuoliset ja tarpeisiisi vastaavat terapiat ja muut polikliiniset palvelut. Työskentelyämme ohjaavat mallit löydät sivun lopusta. Ohjeet ajanvarauksen tekemiseen ja ajanvarausten peruuttamiseen löydät hinnastostamme

Palveleva puhelin

Palveleva puhelin

Syömishäiriökeskuksessa on käytössä palveleva puhelin. Mikäli sinun tai läheisesi tilanne mietityttää, voit soittaa maksuttomaan palvelevaan puhelimeemme. Me keskustelemme kanssasi sekä arvoimme sinun tai läheisesi tilannetta ja ohjaamme oikean avun piiriin. Voit varata myös ajan tarvitsemallesi ammattilaiselle palvelevaan puhelimeen soittamalla. Puhelin palvelee arkisin. Työntekijämme vastaavat puhelimeen vastaanottokäyntien väleissä. Mikäli puheluusi ei juuri päästä vastaamaan, jätä vastaajaan nimesi ja numerosi. Soittopyynnön jättäneille vastataan mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Arviointijakso

Arviointijakso

Arviointijakso on hyvä tapa selkeyttää tilannettasi. Siihen sisältyy 1–3 tapaamista syömishäiriöihin erikoistuneen työntekijän vastaanotolla. Keskustelemalla kanssasi kartoitamme tilanteesi ja annamme siitä ammattilaisen arvion.

Arvioinnin jälkeen voit halutessasi jatkaa hoitoa samalla tutulla työntekijällä. Arviointiin ja hoitoon voidaan tarpeesi mukaan sisällyttää myös ravitsemusterapeutin, lääkärin ja/tai fysioterapeutin tapaamisia. Syömishäiriökeskuksessa hoidamme syömiseen liittyviä haasteita ja muita psyykkisiä oireita rinnakkain. Yksilöllisesti räätälöidyn hoidon tavoitteena on auttaa sinua:

  tekemään tarvittavat muutokset syömiseesi
  tunnistamaan oireilua ylläpitävät ajatukset ja toimintamallisi
  erottamaan syömishäiriöön liittyvät ajatukset omista terveistä ajatuksistasi
  löytämään uusia ahdistuksensäätelykeinoja syömishäiriöoireiden tilalle
Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapiasta on apua kaikille syömishäiriöstä kärsiville tai syömisongelmien kanssa kamppaileville, mutta myös painonhallinta-asiakkaille ja hyvästä ravitsemuksesta kiinnostuneille. Ravitsemusterapeutti antaa sinulle ravitsemusohjausta, suunnittelee yhteistyössä kanssasi tarpeisiisi sopivan ruokavalion sekä tukee sinua syömisen normalisoinnissa. Syömishäiriöihin erikoistuneet ravitsemusterapeuttimme osaavat lisäksi antaa tietoa kehosi reaktioista ja hälventää ravitsemukseen liittyviä pelkojasi.

Syömishäiriöihin erikoistunutta hoitoa ja terapiaa

Syömishäiriöihin erikoistunut hoito ja terapia

Syömishäiriöihin erikoistunut hoito, terapia ja psykoterapia auttavat sinua työstämään syömishäiriöille tyypillisiä syömiseen, painoon ja kehoahdistukseen liittyviä oireita sekä syömishäiriön taustalla olevia psyykkisiä oireita. Työntekijämme ovat kaikki pitkän kokemuksen omaavia terveydenhoitoalan ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet syömishäiriöihin. Kaikissa Syömishäiriökeskuksessa tarjottavissa hoito- ja terapiamuodoissa hoidetaan rinnakkain käyttäytymisessä näkyviä syömishäiriöoireita sekä syömishäiriön psyykkisiä oireita, kuten ahdistusta, masennusta, pelkoja ja pakko-oireita.

Syömishäiriökeskuksesta on mahdollista saada myös kuntoutuspsykoterapiaa. Kuntoutuspsykoterapia on KELAn korvaamaa psykoterapiaa, jonka tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Syömishäiriöihin liittyvässä kuntoutuspsykoterapiassa lisäksi vahvistetaan edelleen syömiskäyttäytymisen normalisoitumista, ahdistuksenhallintataitojen opettelua sekä työstetään muita syömishäiriöille tyypillisiä ongelmallisia alueita. Lue lisää Kelan korvaamasta kuntoutuspsykoterapiasta Kelan sivuilta. Autamme myös tarvittaessa kuntoutuspsykoterapian hakuprosessin käynnistämisessä.

Syömishäiriökeskuksesta saat myös kuntoutuspsykoterapian hakemiseen tarvittavat lääkärinpalvelut sekä apua sopivan terapeutin löytämiseen.

Huom! Psykoterapeuteillamme ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta ottaa uusia asiakkaita KELA:n korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan.

 Psykiatrin vastaanotto ja lausunnot

Psykiatrin vastaanotto ja lausunnot

Psykiatrin vastaanotto ja lausunnot ovat saatavissa Syömishäiriökeskuksesta suoraan ajanvarauksella. Lähetettä ei tarvita. Psykiatrit tarjoavat myös lääkitysarvioita sekä lääkityksen seurantaa.
Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapian avulla on hyvä parantaa kontaktia ja suhdetta omaan kehoon, harjoitella tapoja rentoutua sekä löytää terveyttä tukevia tapoja liikkua. Syömishäiriöissä usein esiintyvä hankaluus sietää monenlaisia kehon tuntemuksia, vieraannuttaa omasta kehosta ja vaikeuttaa sen tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista. Fysioterapia auttaa sinua saamaan jälleen kosketuksen kehoosi ja opettaa sinua olemaan rauhassa kehossasi tuntuvien fyysisten ja psyykkisten tunteiden kehollisten vastineiden kanssa. Syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut fysioterapeuttimme osaa auttaa myös tilanteissa, joissa keskusteluterapia ei tunnu omimmalta tavalta työstää asioita.

Perhetapaamiset ja läheisten tuki

Perhetapaamiset ja läheisten tuki

Syömishäiriökeskuksessa voidaan järjestää myös perhetapaamisia sairastavan ja hänen perheensä tai läheistensä kanssa. Tapaamiset voivat olla syömishäiriöistä tietoa antavia, neuvontaa ja ohjausta. Tärkeää on, että perheessä kaikilla olisi mahdollisuus tulla kuulluksi ja kaikilla olisi tietoa siitä, miten vaikeassa tilanteessa voi toimia. Perhetapaamiset toteutetaan kunkin perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Perhetaamisten lisäksi Syömishäiriökeskus tarjoaa tukea syömishäiriöön sairastuneen vanhemmille ja läheisille itselleen. Vanhempien ja läheisten tuki on usein tarpeellista, sillä syömishäiriö vaikuttaa koko sairastuneen lähipiiriin ja vanhemmilla ja läheisillä on tärkeä rooli sairastuneen tukemisessa. Monesti tukea tarjoavalle herää kuitenkin kysymys siitä, miten asettaa sanansa ja kuinka auttaa parhaalla tavalla. Suosittelemme vanhemmille ja läheisille esimerkiksi kolmen käynnin mittaista konsultaatiota syömishäiriöihin erikoistuneen työntekijän luona. Kahdella ensimmäisellä käynnillä annamme yksilöllisen tilanteen mukaan tietoa syömishäiriöistä ja konkreettisista apukeinoista. Kolmas käynti on seurantakäynti, jolla arvioimme tilanteen kehittymistä ja tuen tarvetta jatkossa. Tarjoamme tukea vanhemmille ja läheisille riippumatta siitä onko sairastunut Syömishäiriökeskuksessa hoidossa.

Syömishäiriökeskuksessa kokoontuu läheisten ryhmä 4–6 kertaa vuodessa. Siinä läheiset saavat tietoa ammattilaisilta sekä toisiltaan vertaistukea unohtamatta. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: minna.maisalmi at syomishairiokeskus.fi.

Vanhemmille on myös tarjolla Eväitä tukemisen tielle- verkkokurssi. Tarkemmat tiedot löydät täältä.

Etäohjaus

Etäohjauspalvelut

Terapiatapaamisia ja erilaisia verkostotapaamisia voidaan järjestää etänä esimerkiksi videoyhteyden välityksellä tietyin tunnistautumiseen liittyvin ehdoin. Videoyhteyden avulla voit saada tiivistä keskustelutukea, vaikka asuisit kauempana.

Lisäksi meillä on käytössämme MealLogger -sovellus. MealLogger onkin uudenlainen interaktiivinen ruokapäiväkirja, jonka avulla voit saada työntekijöiltämme palautetta aterioistasi yhdessä sovituin määräajoin. Palautteen sisältö voi vaihdella sinun kanssasi tehdyn sopimuksen mukaan aterioiden kommentoinnista syömiseen liittyvien ajatusten työstämiseen. MealLoggerin avulla voit myös itse seurata syömisessäsi tapahtuvaa edistymistä ja toisaalta ammattilaisen on helpompi huomata mahdolliset muutokset. MealLoggerin käyttöä varten tarvitset älypuhelimen (ei toimi windows-puhelimilla). MealLoggerin itsenäinen käyttäminen on mahdollista vielä Syömishäiriökeskuksen tarjoaman tuen päätyttyäkin. Lisää MealLoggerista voit lukea MealLoggerin verkkosivuilta.

Mealloggerin käytöstä ja käyttöönotosta sovitaan terapiakäyntien yhteydessä. Hinta määräytyy palvelun käytön laajuuden pohjalta.

Urheilijan hoitomalli

Urheilijan hoitomalli

Urheilijan ja vähemmän liikkuvan syömishäiriöhoidossa on usein pieniä eroavaisuuksia. Urheilijan hoidon tavoitteena on urheilun jatkamisen tukeminen – kuitenkin niin, ettei syömishäiriöstä paraneminen vaarannu.

Lue lisää urheilijan hoitomallista täältä.

Työskentelyä ohjaavat mallit

Tutkimusten mukaan terapian merkittävin vaikuttava tekijä on terapiasuhde. Syömishäiriökeskuksen terapiatyöskentelyssä toimivan terapiasuhteen rakentamiseen panostetaan. Terapiasuhde luo pohjan kaikelle muulle työskentelylle. Syömishäiriökeskuksessa työskentelyä ohjaavat myös asiakkaan tarpeiden mukaan erilaiset terapeuttiset lähestymistavat ja käytössämme on useita elämänhallintaa edistäviä menetelmiä. Alla löydät kuvaukset yleisimmistä työskentelyämme ohjaavista malleista.

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa ajatellaan, että ihmisen vointiin vaikuttaa keskeisesti se, kuinka hän ajattelee asioista ja millaisista näkökulmista hän katselee elämäänsä. Ajattelutapoja, jotka aiheuttavat ongelmia, kutsutaan haitallisiksi (tai dysfunktionaalisiksi) ajattelumalleiksi. Kognitiivisessa psykoterapiassa opetellaan tunnistamaan mitkä ajatukset ja uskomukset ovat sellaisia, jotka heikentävät hyvinvointia ja mitkä parantavat sitä. Ongelmallisten ajattelutapojen syntyä tutkitaan ja pohditaan yhdessä millaiset ajattelutavat auttaisivat voimaan paremmin. Lopulta harjoitellaan korvaamaan ongelmalliset ajattelumallit terveyttä tukevilla ajattelumalleilla. Lisätietoa kognitiivisesta psykoterapiasta voi lukea Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen sivuilta.

Mindfulness

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Tässä menetelmässä harjoitellaan olemaan läsnä tässä hetkessä rauhallisesti ja hyväksyvästi. Menetelmän on lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa todettu auttavan monenlaisista psyykkisistä ja myös kehon ongelmista kärsiviä henkilöitä. Syömishäiriöille on kehitetty omia mindfulness -harjoituksia, joiden avulla opetellaan kohtaamaan tunteita, olemaan läsnä kehossa ja tunnistamaan mielen liikkeitä ja rakennetta. Lisätietoa mindfulnessistä löytyy Center for Mindfulness (CFM), Finland, sivuilta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa ajatellaan voimavarakeskeisesti paranemisen tulevan sitä kautta, että opetellaan hahmottamaan miten asiat ovat silloin kun ne ovat hyvin. Terapiassa suunnitellaan yhdessä millaisia askeleita kannattaa ottaa, jotta pääsee tuohon tavoitteeseen. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa suunnataan huomio pääasiassa tulevaan eikä niinkään keskitytä pohtimaan ongelmien syntyprosesseja. Syömishäiriökeskuksessa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa toteutetaan siten, että siinä rinnalla käytetään myös kognitiivisen psykoterapiaan perustuvia syömishäiriöhoidon käytäntöjä. Lisätietoa ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta voi lukea Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistyksen (RATKES) sivuilta.

Hakomi

Hakomi on mindfulness -pohjainen kehopsykoterapia, jota kuvataan ohjattuna itsetutkiskelumenetelmänä. Mindfulness -tila terästää ihmisen kykyä havaita mielessään ja kehossaan tapahtuvia asioita. Sen avulla on mahdollista havainnoida sisäisiä tapahtumia yksityiskohtaisesti ja löytää itsestään puolia, joista ei normaalisti ole tietoinen. Hakomissa ajatellaan kaikkien elämänkokemusten tallentuvan kehoon monenlaisina jännityksinä ja asentotottumuksina. Siinä hyödynnetään kehon viisautta antamalla sen tuntemusten johdatella havainnot mielen ydinteemoihin. Lisätietoa Hakomista löytyy Hakomi Institute sivuilta ja Hakomi Educational Materials sivuilta.

Haluatko varata ajan, mietityttääkö tilanteesi sinua tai haluatko kuulla lisää?

Soita ilmaiseen palvelevaan puhelimeen 040-4115481