Syömishäiriö koskettaa usein koko perhettä ja läheisiä. Toisaalta perheellä ja läheisillä voi olla merkittävä rooli syömishäiriöstä toipumisen tukemisessa ja siten hoidon onnistumisessa. Syömishäiriöstä toipuvan tukeminen on usein perheeltä ja läheisiltä voimavaroja vaativaa. Onnistuneen hoidon takaamiseksi ja läheisten voimavarojen vahvistamiseksi Kuntoutus- ja hoitoyksikön asiakkaiden perheet ja läheiset saavat monenlaista tukea Syömishäiriökeskuksen henkilökunnalta. Tarjontamme perheille ja läheisille osastohoidon aikana:

Läheisten ryhmä
Perheet ja läheiset voivat osallistua hoitojakson aikana pidettäviin läheisten ryhmiin, joissa keskeisessä asemassa on vertaistuki ja henkilökunnan tarjoama tieto syömishäiriöistä ja niistä toipumisesta.
Verkostotapaamiset
Järjestämme tarvittaessa erilaisia verkostotapaamisia, joissa voi olla mukana esimerkiksi omahoitajat, osastonhoitajat, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, terapeutti ja/tai psykiatri.
Parisuhteen/puolison tukeminen
Tarjoamme hoidon aikana tukikeskusteluita ja tapaamisia parisuhteessa oleville.
Perhetapaamiset
Järjestämme erilaisia perhetapaamisia erilaisilla kokoonpanoilla kunkin perheen yksilöllisen tilanteen mukaan. Tarvittaessa tapaamisia voidaan järjestää myös videoyhteyden välityksellä, jolloin kaukanakin asuvat perheet ja läheiset voivat saada tukea.
Keskustelut toipuvan omahoitajien kanssa
Säännöllinen keskustelu toipuvan omahoitajien kanssa lisää perheen voimavaroja ja on oleellista hoidon tavoitteiden toteutumiseksi.

Haluatko kuulla lisää?

Lisätietoa yksikön toiminnasta, läheisille suunnatuista palveluista sekä Kuntoutus- ja hoitoyksikön jonotilanteesta saat osastonhoitaja Minna Maisalmelta tai apulaisosastonhoitaja Aino Peltoselta numerosta 040 – 412 2976


1.2.2017