Syömisen häiriöt ovat väestössä kasvava ongelma. Sama valitettava trendi näkyy myös urheilussa. Urheilijoilla häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on yleisempää kuin muussa väestössä. Häiriintynyt syöminen voi pitkittyessään johtaa syömishäiriöihin, jotka ovat vakavia sairauksia. Kuitenkin jo lieväkin syömishäiriöoireilu voi heikentää urheilijan terveyttä, suorituskykyä ja kehittymistä merkittävästi.

Valmentajat, vanhemmat ja muu urheilijan lähipiiri ovat tärkeässä roolissa urheilijoiden häiriintyneen syömisen ennaltaehkäisemisessä, tunnistamisessa ja hoitoon ohjaamisessa. Kaikkiin näihin liittyen löytyy vinkkejä tälle sivuille kootuista oppaista ja muusta lähdemateriaalista.

Sivun materiaalit ovat vapaasti jaettavissa, tulostettavissa ja käytettävissä (lähdeviitteet huomioiden) kaikille urheilijoiden parissa toimiville.

Opasmateriaalia

Valmentajaopas I
Teoriaa urheilijan häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä: mitä häiriintynyt syöminen on ja miksi urheiluväen olisi tärkeä ymmärtää syömishäiriöoireilun riskit.
Tekijä: Oman Elämänsä Urheilija -projekti/Syömishäiriökeskus

Guide för tränare I
Bakgrundsinformation om stört ätbeteende hos idrottare: information om stört ätbeteende och beskrivning av varför det är viktigt att inom idrottsvärlden känna igen riskerna som ätstörningsbeteende medför.
För den svenska versionen står Sporta för livet-projektet/Ätstörningscentrum

Valmentajaopas II
Vinkkejä ja työkaluja urheilijan häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen: käytännön vinkkejä ja työkaluja siihen, millaisiin asioihin valmentajien olisi hyvä kiinnittää huomiota urheilijan syömiskäyttäytymisessä.
Tekijä: Oman Elämänsä Urheilija -projekti/Syömishäiriökeskus

Guide för tränare II
Tips och verktyg för identifiering av stört ätbeteende och hänvisning till vård: konkreta tips och verktyg till tränare gällande idrottarens kost och ätbeteende, och vad det lönar sig att uppmärksamma.
För den svenska versionen står Sporta för livet-projektet/Ätstörningscentrum

Käytännön työkaluja valmentajalle
Työkaluja ja vinkkejä valmentajaoppaista.
Tekijä: Oman Elämänsä Urheilija -projekti/Syömishäiriökeskus

Praktiska verktyg för tränare
Redskap och lista på tips sammanfattat från tränarguiderna.
För den svenska versionen står Sporta för livet-projektet/Ätstörningscentrum

Vanhempien opas
Tietoa häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä urheilijan vanhemmille.
Tekijä: Oman Elämänsä Urheilija -projekti/Syömishäiriökeskus

Guide för föräldrar
Information on stört ätbeteende och ätstörningar hos idrottare.
För den svenska versionen står Sporta för livet-projektet/Ätstörningscentrum & Finlands Svenska Idrott/Projekt förebyggande av ätstörningar inom idrotten

Mitäs nyt – näkökulmia elämänhallintaan urheilu-uran päättyessä
Oppaaseen on koottu näkökulmia elämänhallintaan urheilu-uran päättyessä. Teemat käsittelevät urheilijan identiteettiä, mielen hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja arkea.
Tekijät: Satu Linnasalmi ja Hanna Salo/Metropolia Ammattikorkeakoulu

Miten siitä painosta sitten pitäisi puhua? – opas vastuulliseen painopuheeseen
Oppaassa pohditaan, miten painosta pitäisi puhua ja milloin on parempi olla puhumatta ollenkaan.
Tekijä: Syömishäiriöliitto

Hyödyllisiä linkkejä

Oman Elämänsä Urheilija -somekanavat:
www.facebook.com/oeu2020
www.twitter.com/oeu_2020
www.instagram.com/oeu_2020

Syömishäiriökeskuksen nettisivut: tietoa syömishäiriöistä ja niiden hoidosta, hoitoon liittyviä yhteystietoja.
www.syomishairiokeskus.fi/

Syömishäiriökeskuksen blogisivu Omenatupa: pohdintaa syömishäiriöistä, hoidosta ja kuntoutuksesta – myös urheilijanäkökulmasta.
syomishairiokeskus.blogspot.com

Syömishäiriöliitto – SYLI ry
Syömishäiriöliitto edistää syömishäiriötietouden lisääntymistä yhteiskunnassa ja pyrkii poistamaan sairauteen liittyviä harhaluuloja. Liitto ylläpitää tervettä ruoka-, liikunta-, paino- ja kehopuhetta julkisessa hyvinvointikeskustelussa.
syomishairioliitto.fi

UKK-instituutin ja Tampereen Urheilulääkäriaseman Terve Urheilija -ohjelma: tutkittua tietoa valmennuksen tueksi aiheista vammojen ehkäisy, terveydenhuolto, harjoittelu ja ravitsemus.
terveurheilija.fi

Kuvia

Näiltä sivuilta löydät Oman Elämänsä Urheilija -projektin tuottamia kuvia ja infograafeja. Tervetuloa tutustumaan! Sivun kuvia saa vapaasti hyödyntää, mutta mainitsethan kuvan tekijän (Oman Elämänsä Urheilija/Syömishäiriökeskus), jos jaat tai muuten käytät kuvia.

Urheilijoiden syömishäiriöoireilun yleisyys
Urheilijan syömishäiriöhoidon erityispiirteitä
Syömishäiriön varoitusmerkkejä ja oireita
Tunnista riskit häiriintyneelle syömiselle urheilijoilla
Urheilijoiden syömishäiriöitä on vaikeaa havaita monesta eri syystä
Urheilijan energia
RED-S heikentää urheilijan suorituskykyä
Alipalautuminen ja RED-S
Urheilijoiden syömishäiriöoireilun yleisyys tietyissä lajeissa 1/2
Syömishäiriöiden riskitekijöitä
Urheiluspesifisiä syömishäiriön varoitusmerkkejä ja oireita
Syömishäiriö ei aina näy ulospäin
Miten syömishäiriöistä paraneminen vaikuttaa kehoon?
Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on vaaraksi terveydelle
RED-S voi aiheuttaa kuukautishäiriöitä
Rajoittunut syömiskäyttäytyminen, syömishäiriöt, kuukautiskierron häiriöt ja vammat urheilijoilla
Urheilijoiden syömishäiriöoireilun yleisyys tietyissä lajeissa 2/2
Syömishäiriöiltä suojaavia tekijöitä
Syömishäiriön kulku
Mikä RED-S?
RED-S ja hormonitoiminta
Luun terveys ja RED-S
17.12.2020