Uutuus OEU-projektilta!

Verkkokurssi on tarkoitettu kaikkien urheilulajien valmentajille.

Kurssilla käydään läpi häiriintyneen syömisen ja syömishäiriöiden riskitekijöitä, ilmenemistä sekä valmentajan roolia urheilijan tukena, niin hyvinä kuin vaikeina hetkinä. Lisäksi tarkastellaan energiavajeen lukuisia eri vaikutuksia urheilijan terveyteen sekä suorituskykyyn. Kurssilla paneudutaan tarkasti myös syömishäiriökäyttäytymisen tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Kurssin käytyään valmentaja voi toimia oman seuransa tai urheiluorganisaationsa tukihenkilönä, jos urheilijoilla havaitaan syömishäiriöoireilua. Hän tietää miten otetaan asia puheeksi ja miten haetaan apua. Hän tuo myös seuran toimintaan osaamista siihen, miten syömishäiriökäyttäytymistä voidaan ehkäistä ja tunnistaa paremmin.

Kurssilla voi keskustella nimettömästi toisten kurssille osallistuvien valmentajien kanssa chat -toiminnon avulla. Chatissa voi myös kysyä mitä tahansa syömishäiriöihin liittyvää Syömishäiriökeskuksen asiantuntijoilta. 

Kurssin suorittamiseen kannattaa varata aikaa kokonaisuudessaan 5-6 tuntia. Suosittelemme käymään sen läpi lyhyemmissä jaksoissa, esimerkiksi 1-2 tuntia kerrallaan.

Uusi kurssi alkaa aina kuukauden ensimmäisen päivänä (ei heinäkuussa), ja sen materiaalit ovat osallistujan käytössä yhden kalenterikuukauden ajan. 

Kurssin hinta on 88 euroa ja sen voi ostaa täältä.

Huomioi vielä tämä!

Valmentajilla on nyt mahdollisuus liittyä OEU-valmentajayhteisöön, jonka tarkoitus on antaa valmentajille apua ja tukea urheilijoiden syömishäiriökäyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Välillä tilanteet voivat olla niin vaikeita, ettei mikään tietämys tunnu riittävän. OEU-yhteisössä valmentajalla on suora yhteys Syömishäiriökeskuksen asiantuntijoihin.

Lisäksi OEU-yhteisön valmentajat saavat 4 kertaa vuodessa uutiskirjeen ja voivat osallistua 2 kertaa vuodessa Syömishäiriökeskuksen asiantuntijoiden vetämiin etätapaamisiin.

Lisätietoa: koulutus(at)syomishairiokeskus.fi

Monimuotoinen syömishäiriöiden maasto urheilussa -webinaari 2.12.2022

Webinaari pureutuu erittäin ajankohtaiseen aiheeseen: Urheilu ja syömishäiriöt. 

Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja, psykologi Pia Charpentier luo katsauksen syömishäiriöhin ja häiriintyneeseen syömiseen yleensä ja UTHAn (Urheilijoiden, taiteilijoiden ja huippusuorituksen parissa työskentelevien henkisen hyvinvoinnin ja terveyden asema) urheilupsykologi Satu Kaski avaa tarkemmin urheilun ja syömishäiröiden yhteyttä.

Webinaarissa käsitellään myös laajasti, miten urheilijoita hoidetaan ja tuetaan syömisen häiriintyessä. Urheilijoiden ymmärtäminen omaksi erityisryhmäkseen syömishäiriöhoidossa on yksi hoidon onnistumisen kulmakivistä. Hoidon toteutuksessa moniammatillisen hoitotiimin ja urheilijan valmennustiimin saumaton yhteistyö luo perustan vaikuttavalle syömishäiriöhoidolle.

Urheilijan tukemiseen ja hoitamiseen pureudutaan useasta eri näkökulmasta. Syömishäiriökeskuksen uutta urheilijan hoitomallia esittelevät Siiri Korpiniitty ja Jouni Kuivalainen. UTHAn asiantuntijat Tiia Eggert ja Jaana Blom kertovat, kuinka urheilijaa voi tukea, kun ruoan ja kehon kanssa alkaa ilmetä ongelmia. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEAn asiantuntijat Tatja Holm ja Laura Manner tuovat esiin, miten moniammatillinen valmennustiimi voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla urheilijan tukena.

Webinaari toteutetaan Syömishäiriökeskuksen ja UTHAn yhteistyönä ja mukana myös Oman Elämänsä Urheilija-projekti.

Ohjelma:

Klo 9.00 Tervetuloa

Klo 9.05–9.40 Syömishäiriöt ja häiriintynyt syöminen – Pia Charpentier/SHK

Klo 9.40–10.20 Syömishäiriöt urheilussa – Satu Kaski/ UTHA

Klo 10.20–10.30 Tauko

Klo 10.30–11.00 Urheilijan hoitomalli Syömishäiriökeskuksessa – Siiri Korpiniitty ja Jouni Kuivalainen/SHK

Klo 11.00–11.30 Urheilijan tukeminen, kun ruoan ja kehon kanssa ongelmia – Tiia Eggert ja Jaana Blom/UTHA

Klo 11.30–11.45 Urheilijan tukeminen – moniammatillisen valmennustiimin yhteistyö hoitotahon kanssa – Tatja Holm ja Laura Manner/URHEA

Klo 11.45-–12.00 Loppukeskustelu

Hinta 65 euroa

Organisaatiot, joista osallistuu vähintään 10 henkeä, 400 euroa.

Ilmoittaudu: https://forms.office.com/r/zbCia5zDaz

Info ja organisaatioiden ryhmäilmoittautuminen: 
oeu2020@outlook.com

10.8.2021

Urheilijan häiriintynyt syöminen: urheilijan hoitaminen -webinaari 24.9.2021

Liian monen urheilijan syömiskäyttäytyminen häiriintyy urheilu-uran aikana tai sen jälkeen. Liian moni heistä sairastuu syömishäiriöön, jolla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen. Tämä on havaittu myös Syömishäiriökeskuksessa, jonka potilaita yhdistää kasvavassa määrin sama tekijä: urheilutausta. Tämän vuoksi Syömishäiriökeskus on käynnistänyt 2020 alussa Oman Elämänsä Urheilija -projektin, jolla urheilijoiden häiriintynyttä syömistä pyritään ennaltaehkäisemään.

Oman Elämänsä Urheilija -projekti ja Syömishäiriökeskus järjestävät nyt toisen osan kaksiosaisesta webinaarista urheilijoiden häiriintyneestä syömisestä. Webinaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, esimerkiksi syömishäiriö- ja terveysalan asiantuntijoille, valmentajille, vanhemmille, urheilijoille ja opiskelijoille.

Webinaari järjestetään etäyhteyksin. Webinaarin puheenjohtajana toimii Syömishäiriökeskuksen ravitsemusterapeutti Riikka Viljanen.

Ohjelma klo 9-12
9.00-9.10 Syömishäiriökeskus ja Oman Elämänsä Urheilija -projekti / Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier
9.10-9.25 Urheilu syömishäiriöiden riskitekijänä / Oman Elämänsä Urheilija -projektikoordinaattori Jouni Kuivalainen
9.25-9.50 Urheilijoiden syömishäiriöhoidon ja ravitsemuskuntoutuksen erityispiirteet / Oman Elämänsä Urheilija -projektipäällikkö Maria Heikkilä
9.50-10.00 Tauko
10.00-10.50 Urheilijan syömishäiriöhoito pähkinänkuoressa / Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier
10.50-11.00 Tauko
11.00-11.30 Valmentajien ja vanhempien rooli hoidon tukena / Syömishäiriökeskuksen sairaanhoitaja Lea Attila
11.30-12.00 Urheilijapuheenvuorot

Hinta 25 €

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2021. Ilmoittautuminen on sitova (8.9. mennessä tehdyt peruutukset veloituksetta, sen jälkeisistä peruutuksista veloitamme webinaarin kokonaishinnan.)


4.6.2021

Etsimme kokemustarinoita urheilijan häiriintyneestä syömisestä

Oletko urheilija, valmentaja tai urheilijan huoltaja, jolla on kokemusta esimerkiksi urheilijan syömishäiriöistä, häiriintyneestä syömisestä, tai kehonkuvaan ja lihaksikkuuteen liittyvistä haasteista? Kerro näistä meille!

Jaamme tarinoita sosiaalisessa mediassa ja lisäksi syksyllä ilmestyvässä kolmannessa valmentajaoppaassamme (kaksi aiempaa jo ilmaiseksi ladattavissa täältä).

Halutessasi tarinasi voidaan kertoa anonyymisti. Tarina voi olla lyhyt tai pitkä ja voit lähettää sen meille kirjallisesti, tai jos kirjoittaminen tuntuu hankalalta, voimme myös sopia haastatteluajan ja kirjoittaa tarinasi sen pohjalta.

Kokemustarinoita toivotaan meiltä säännöllisesti ja tähän toiveeseen haluaisimme vastata. Monet syömishäiriöistä parantuneet ovat kertoneet meille, että paranemista olisi helpottanut se, kun olisi kuullut toisilta urheilijoilta kertomuksia heidän omasta paranemisprosessistaan. Haluamme jakaa tarinoita ja kertoa niiden avulla, että paraneminen on aina mahdollista. Jokaisen paranemisen polku näyttää erilaiselta, mutta toivoa on aina.

Valmentajien ja vanhempien kokemustarinat olisivat myös kullanarvoisia. Moni kokee esimerkiksi pelkoa, avuttomuuden tunnetta ja ihmetystä urheilijansa syömishäiriön kanssa. Kokemustarinat voisivat helpottaa myös näitä tilanteita tuomalla lukijoille toivoa ja neuvoja.

Toivoisimme saavamme erilaisia tarinoita urheilijan syömisen ja kehonkuvan haasteista elokuun loppuun mennessä. Kiitos!

Tavoitat meidät esimerkiksi täältä:
oeu2020@outlook.com
040 619 5333
Instagramin ja Facebookin viestit


18.2.2021

Urheilijan häiriintynyt syöminen: mitä ja miksi? -webinaari 23.4.2021

Liian monen urheilijan syömiskäyttäytyminen häiriintyy urheilu uran aikana tai sen jälkeen. Liian moni heistä sairastuu syömishäiriöön, jolla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen. Tämä on havaittu myös Syömishäiriökeskuksessa, jonka potilaita yhdistää kasvavassa määrin sama tekijä: urheilutausta. Tämän vuoksi Syömishäiriökeskus on käynnistänyt 2020 alussa Oman Elämänsä Urheilija -projektin, jolla urheilijoiden häiriintynyttä syömistä pyritään ennaltaehkäisemään.


Oman Elämänsä Urheilija -projekti ja Syömishäiriökeskus järjestävät nyt kaksiosaisen webinaarin urheilijoiden häiriintyneestä syömisestä. Webinaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, esimerkiksi syömishäiriö- ja terveysalan asiantuntijoille, valmentajille, vanhemmille, urheilijoille ja opiskelijoille.


Webinaarin toinen osa järjestetään 24.9. ja siihen ilmoittaudutaan erikseen. Merkitse kuitenkin päivämäärä nyt jo kalenteriisi! Syksyn webinaarin aiheena on: Urheilijan häiriintynyt syöminen – urheilijan hoitaminen.


Webinaarit järjestetään etäyhteyksin.

Ohjelma klo 9-12
9.00- 9.20 Oman Elämänsä Urheilija projekti / Oman Elämänsä Urheilija projektikoordinaattori Jouni Kuivalainen
9.20- 9.50 Häiriintyneen syömisen vaikutukset urheilijan suorituskykyyn ja terveyteen / Oman Elämänsä Urheilija projektipäällikkö Maria Heikkilä
9.50-10.00 Tauko
10.00-10.25 Naisurheilijan häiriintynyt syöminen ja kuukautishäiriöt / Liikuntatieteiden kandidaatti Ida Löfberg
10.25-10.50 Miesten syömishäiriöiden erityispiirteet / Kehityspsykologian dosentti, Syömishäiriöliiton puheenjohtaja Rasmus Isomaa
10.50-11.00 Tauko
11.00-11.30 Häiriintyneen syömisen tunnistaminen ja puheeksi otto / Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier
11.30-12.00 Valmentajapuheenvuorot / Juoksija Nina Chydenius, Juoksuvalmentaja Rami Virlander, Judovalmentaja Ansku Paavilainen

Hinta 25 €

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen päättyy 7.4.2021. Ilmoittautuminen on sitova (7.4. mennessä tehdyt peruutukset veloituksetta, sen jälkeisistä peruutuksista veloitamme webinaarin kokonaishinnan.)


10.2.2021