Jotkut syömishäiriöt voivat aiheuttaa ylipainoisuutta, mutta ylipainoisuus sinänsä ei ole syömishäiriö eikä siihen useinkaan liity syömishäiriötä. Ylipaino voi kuitenkin aiheuttaa lukuisia terveydellisiä ongelmia sekä heikentää ihmisen psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Ammattilaisen apu voikin olla tarpeen laihduttamisen onnistumiseksi ja hyvinvoinnin kohentamiseksi.

Ylipainon alarajana pidetään painoindeksiä 25 (kg/m2). Ylipaino voi syntyä monen tekijän seurauksena. Tavallista on, että henkilö ei kiinnitä suurempaa huomiota syömänsä ruoan laatuun sekä määrään ja ylipaino pääsee kertymään huomaamatta vuosien saatossa. Ylipaino voi syntyä myös jatkuvan, pidättäytymiseen perustuvan laihduttelun seurauksena. Tällöin kuurin loputtua palataan entisiin tapoihin ja paino palautuu usein aikaisempaa korkeammalle. Syynä ei yleensä ole epäonnistuminen laihdutuksessa, vaan laihdutusmenetelmän haitallisuus. Ylipainon taustalla voi olla myös taipumus tunnesyömiseen, jolloin henkilö pyrkii helpottamaan psyykkistä pahaa oloaan syömällä. Tällöin syömiseen saattaa liittyä pakonomaisia piirteitä tai ”hälläväliä” –oloa. Ylipaino voi olla seurausta myös runsaasta tapasyönnistä. Tällöin ruoka on henkilön elämässä keskeisessä roolissa, esimerkiksi harrastuksena, juhlistamassa jokaista mukavaa oloa, tilannetta, mökkireissua ja ulkomaanmatkaa.

1.2.2017