Syömisongelmat ovat henkilön kokemia hankaluuksia syömiseensä liittyen. Ongelmat eivät kuitenkaan täytä syömishäiriöiden kriteereitä eikä niitä voida pitää sairauksina.

Syömisongelmia ovat esimerkiksi jojolaihduttaminen, makeanhimo, ”koukuttuminen” epäterveellisinä pidettyihin ruokiin, yksipuolinen ruokavalio, uusien ruokaaineiden vierastaminen tai pelko sekä ortoreksia eli pakonomainen terveellinen syöminen tai elämäntapa. Ortoreksia on julkisuudessa paljon keskusteltu syömiseen liittyvä ongelma. Ortoreksia ei löydy syömishäiriöiden tautiluokituksesta. Ortoreksia voidaan kuitenkin monessa tapauksessa laskea epätyypilliseksi laihuushäiriöksi. Tarkemmin tarkasteltuna ylikorostuneen ja joustamattoman terveellisen syömisen taustalta on usein löydettävissä laihuushäiriöön yleisesti yhdistettävää ajattelua omasta kehosta ja itsestä.

Yhteistä syömisongelmille on, että ne haittaavat elämää, niihin halutaan muutos ja muutoksen tekeminen koetaan vaikeana tai mahdottomana. Syömisongelmista kärsivä usein kokee olevansa yksin vaikeutensa kanssa. Hän on saattanut kokeilla monenlaisia keinoja päästäkseen ongelmastaan, mutta tehokasta keinoa on ollut vaikeaa löytää.

1.2.2017