Epätyypillinen syömishäiriö on nimeltään hieman harhaanjohtava, sillä kyseessä on kaikista yleisin syömishäiriö. Suurin osa syömishäiriöitä sairastavista ei täytä kaikkia laihuushäiriön, ahmimishäiriön tai muun määritellyn syömishäiriön diagnostisia kriteerejä, jolloin he voivat saada diagnoosiksikseen epätyypillisen syömishäiriön. Henkilö voi esimerkiksi sairastaa laihuushäiriön oirekuvan mukaista syömishäiriön muotoa, mutta hänen painonsa ei ole laskenut niin paljon, että laihuushäiriön diagnoosin voisi asettaa. Toisaalta henkilö voi kärsiä ahmimishäiriölle tyypillisestä ahmimisen ja oksentamisen kierteestä, mutta oireita ilmenee harvemmin tai kierre ei kestä niin pitkään, kuin ahmimishäiriön diagnoosi edellyttää.

Yleisesti epätyypillisen syömishäiriön oireita voivat olla muun muassa ruuan jatkuva ajatteleminen, syömiseen ja ruokailuun liittyvien tunteiden häiriintyminen sekä syömiskäyttäytymisen vaihtelut paastoamisen, ahmimisen ja normaalin syömisen välillä. Epätyypillistä syömishäiriötä sairastavan tilanne voi kuitenkin olla yhtä hankala kuin laihuushäiriötä tai ahmimishäiriötä sairastavan tilanne ja se voi aiheuttaa elämällä samalla tavalla vakavaa haittaa. Diagnoosista epätyypillinen syömishäiriö ei siis voi vetää sellaista johtopäätöstä, että sairaus olisi helpompi tai kevyempi hoidon muoto olisi aina riittävä. Hoito on aina suunniteltava yksilöllisesti oirekuva huomioiden. Usein epätyypillisiä syömishäiriöitä tulee hoitaa samoin periaattein kuin muitakin syömishäiriöitä.

1.2.2017