SyömishäiriötSyömishäiriöt jaetaan eri diagnooseihin esiintyvien oireiden perusteella. Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat laihuushäiriö eli anoreksia nervosa ja ahmimishäiriö eli bulimia nervosa. Myös ahmintahäiriö eli Binge Eating disorder (BED) kuuluu syömishäiriöihin. Diagnoosiluokituksessa kuvataan myös epätyypillisiä syömishäiriöitä, joissa oireet esiintyvät harvajaksoisina tai oirekuvasta puuttuu jokin ns. varsinaisen diagnoosin piirteistä. Diagnoosi sinänsä ei kuitenkaan kerro koko totuutta syömishäiriötä. Syömishäiriökeskuksessa ajatellaan, että esimerkiksi paino ei kerro syömishäiriön vakavuudesta. Normaalipainoisen tai ylipainoisen tilanne voi olla yhtä vaikea ja vakava, kuin alipainoisenkin.

Yleisesti syömishäiriöllä tarkoitetaan syömiskäyttäytymisen jatkuvaa häiriötä, joka aiheuttaa merkittävää haittaa fyysiselle terveydelle tai psykososiaaliselle toimintakyvylle. Syömishäiriöt voidaan ymmärtää psykosomaattisina häiriöinä joiden ytimessä ovat syömisen rajoittamisen tavoittelu sekä painon ja kehon keskeinen merkitys itsetunnolle. Myös syömiseen ja/tai liikkumiseen liittyvä ongelma, joka ei täytä minkään diagnoosin kriteerejä voi aiheuttaa terveydelle ja toimintakyvylle haittaa. Tällaiseksi katsotaan muun muassa ortoreksia.

Meillä saat yksilöllistä apua juuri sinun ongelmiisi ja tilanteeseesi. Hoitoon päästäkseen et tarvitse diagnoosia eikä syömishäiriön kaikkien piirteiden tarvitse täyttyä. Tutustu palvelutarjontaamme ja ota yhteyttä.

Laihuushäiriö

Laihuushäiriö eli anoreksia nervosa on monimuotoinen ja vakava sairaus. Laihuushäiriö alkaa tyypillisesti 12-18 -vuotiaana.

Ahmimishäiriö

Ahmimishäiriöön sairastuminen alkaa usein tyytymättömyydestä itseen ja omaan kehoon sekä tarpeesta laihtua.

Ahmintahäiriö (BED)

Ahmintahäiriössä (Binge Eating Disorder eli BED) henkilö kärsii hallitsemattomista ja pakonomaisista ahmintakohtauksista.

Epätyypillinen syömishäiriö

Epätyypillinen syömishäiriö on nimeltään hieman harhaanjohtava, sillä kyseessä on kaikista yleisin syömishäiriö.

Muut syömisongelmat

Syömisongelmat ovat henkilön kokemia hankaluuksia syömiseensä liittyen.

Ylipaino

Jotkut syömishäiriöt voivat aiheuttaa ylipainoisuutta, mutta ylipainoisuus sinänsä ei ole syömishäiriö eikä siihen useinkaan liity syömishäiriötä.

Haluatko kuulla lisää tai mietityttääkö tilanteesi sinua?

Soita ilmaiseen palvelevaan puhelimeen (040 411 5481)


1.2.2017